To faglig pædagogisk leder til at stå i spidsen for den faglige kvalitet i Engbo Kerteminde Hus A, B og Hus C.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kan du lede, så det løfter den faglige kvalitet på det specialiserede socialområde? Er du enig i, at ledelse lykkes bedst, når lederen er tæt på medarbejderne i hverdagen, går i dialog men samtidig sætter tydelig retning? Så har vi måske den rigtige stilling til dig som faglig leder her i Engbo Kerteminde.

Ansættelsen af faglige leder her i Engbo Kerteminde er en del af en større proces på Region Syddanmarks socialområde, hvor vi opprioriterer faglig ledelse tæt på medarbejderne. Flere tilbud er derfor lige nu ved at rekruttere faglige ledere, og I vil dermed få ligestillede kollegaer, som I kan sparre og vidensdele med om ledelsesopgaven og arbejdet på socialområdet.

På Region Syddanmarks socialområde tilbyder vi pladser til borgere med komplekse sociale problemstillinger. Kompleksiteten stiger og vi har brug for dygtige faglige ledere der – sammen med vores afdelingsleder – kan sikre løbende udvikling og tilpasning til det, den enkelte borger har brug for.

Engbo Kerteminde er delt i to huse, men med en afdelingsleder. De ene afdeling er Hus A og B og den anden Hus C. Der skal så være en faglig leder til hver afdeling samt en fælles arbejdstidsplanlægger for hele Engbo Kerteminde.

I Engbo Hus A og B har vi borger med forskellige typer af fysiske og psykiske handicaps. Lige pt har vi en borger som er et enkeltmandstilbud 1-1. Udad reagerende adfærd kan forekomme.

Vi ha rogså borgere med følgende diagnoser:

- Prader Willi syndrom (PWS), Down syndrom, Cri du chat og Pickwick for at nævne nogen, samt andre psykiske lidelser.

Engbo Hus C er for borger med alle typer af fysiske og psykisk handicap.

Her sørger vi for at vedligeholde og stimulere opnåede færdigheder i et hjemligt miljø. Igennem social træning får beboerne en tilværelse, hvor der bliver taget hensyn til den enkeltes evner, ønsker og behov, og hvor respekten for den enkelte er højt prioriteret. Livskvalitet og indflydelse på eget liv er nøgleordene.

Lige pt er der to borger som er enkeltmandstilbud 1-1. Udad reagerende adfærd kan forekomme.

Fælles for Husene er, at vi tager afsæt i den enkelte borgers ønsker og evner i forhold til udvikling, medindflydelse, tillid, kommunikation og livsglæde. Støtten er individuelt tilrettelagt.

Din nye rolle

Som faglig leder forventes du at ”gå foran” og være opdateret på ny faglig viden i forhold til vores målgrupper. Du skal være velfunderet i vores teoretiske og metodiske afsæt, som du kan bruge konstruktivt og aktivt understøttende i samspil med såvel medarbejdere som borgere. Vi lægger vægt på, at du:

 • Har relevant uddannelse og relevant erfaring inden for området
 • Kan påtage dig fagligt ledelsesansvar
 • Velfunderet i din faglighed og er fagligt nysgerrig
 • Har stærke kompetencer til at arbejde og lede tværfagligt samarbejde
 • Kan træffe selvstændige beslutninger inden for de aftalte rammer
 • Kan bruge KRAP som en pædagogisk tilgang/værktøj
 • Har mod til at udfordre praksis
Som faglig leder skal du sammen med afdelingslederen videreudvikle det stærke faglige fundament, vi står på og sikre, at alle arbejder ud fra dette. Det kræver en dialogbaseret tilgang, hvor du i dagligdagen er tæt på medarbejderne, men samtidig kan sætte tydelig retning og formidle de forventninger, der er til opgaveløsningen.

Nogen af dine arbejdsopgaver:

 • Faglig koordinering og sparring med medarbejdere i henhold til udarbejdelse af delmål ud fra § 141 bestillinger, kommunikationspas, borgerbeskrivelser m.m. - Vi brug KMD Nexus system.
 • Forestå og afholde teammøder med de to teams i huset.
 • Pædagogisk arbejde med borgerne.
 • Løbende kontakt til sagsbehandler.
 • Arrangerer og deltagelse i statusmøder samt andre relevante samarbejdsmøder og referent ved disse møder.
 • Kvalitetssikring og udvikling af vores faglighed og dokumentation- og målarbejde og have blik for implementeringsdelen.
 • Indsigt i og forståelse for takster, som er grundlag for indsatsen hos borgerne herunder sparring med personalet, i forhold til udarbejdelse af timeberegning.
 • Forestå afholdelse af personalemøder, status- og/eller takstforhandlingsmøder i lederens fravær.
I Engbo Kerteminde er arbejdsmiljø og trivsel et fælles ansvar. Du skal derfor kunne bidrage til en arbejdsplads med høj trivsel og bringe eventuelle opmærksomhedspunkter videre til afdelingslederen, der har ansvaret for personaleledelsen i Engbo Kerteminde.

Din person

Vi lægger særligt vægt på, at du kan inspirere medarbejderne fagligt og udviklingsmæssigt, herunder skabe følgeskab og motivation for faglig udvikling. Derudover er det vigtigt for os, at du har gode samarbejdsevner, at du kan arbejde struktureret og har et godt overblik. Du skal søge denne stilling, hvis du:

 • Har lyst til at stå i spidsen for den faglige udvikling og komme til at lykkes med at videreudvikle den specialiserede faglighed, vi allerede står på
 • Vil være en del af et ledelsesteam med en afdelingsleder der vægter en inddragende og
  anerkendende tilgang, der gennem dialog bidrager til at fremme vilkårene for både kvalitet og udvikling, på det pædagog faglige område.
 • Ønsker en dagligdag i tæt samarbejde med fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, der hver dag gør en forskel på det specialiserede socialområde
Vi sørger for den bedste start for dig med en grundig introduktion og rig mulighed for sparring. Der vil endvidere løbende blive afholdt en række fælles uddannelsesforløb mm. for kredsen af de ca. 15 faglige ledere i centret.

Løn- og ansættelsesvilkår

Som faglig leder vil du komme til at arbejde både i dagvagter og aftenvagter samt f.eks. hver tredje weekend, så der er nærværende ledelse på forskellige tidspunkter af døgnet. Den konkrete tilrettelæggelse vil være fleksibel og ske i dialog med din afdelingsleder, som du kommer til at referere til.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med SL.

Stillingen ønskes besat fra 01.02.2024

Du er meget velkommen til at tage kontakt til konstitueret afdelingsleder Ulrich Hermansen på tlf. nr. 20271526 eller konstitueret afdelingsleder Brit Bremer på tlf. nr. 21646690, hvis du ønsker at høre mere om stillingen.

Din ansøgning

Send din ansøgning senest søndag den 10.12.2023. Første runde ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 14.12. og en evt. anden samtale onsdag den 20.12 om formiddagen. Mellem første og anden samtalerunde vil vi evt. anvende test.

Vi ser frem til at læse din ansøgning.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Kerteminde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Handicapcenter Fyn - Engbo Kerteminde, Strandgårds Alle , 5300 Kerteminde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5947381

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet