Nyheder fra Kerteminde

4 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Kerteminde og omegn

Job tilbydes:
Barselsvikariat Fysioteraeut
Vi kan tilbyde: Barselsvikariat Fysioterapeut på ydernummer pr. 1/1-22. (ca. 4 mdr. frem) Du kan blive ansat eller være indlejer på fast ydernummer 28-37 timer pr. uge   En varieret hverdag med behandling og træning i klinikken, samt træning og behandling i hjemmet/plejecenter. Individuel introduktion og oplæring (uge 51 – hvis muligt for dig) Vi vægter høj faglighed og professionalisme og samtidig har vi en gode stemning på klinikken således at vores patienter føler sig velkommen. Selvtilrettelæggelse af egen arbejdsdag/kalender i overensstemmelse med dine arbejdsopgaver under hensyn til driften af klinikken Mulighed for forlængelse af perioden med træning/behandling udenfor ydernummer, ved selvstændigt at lave træningshold osv. Vi forventer, at du: Kommer med god og positiv energi og har en god kontakt med mennesker. At du er fleksibel ift. mødetider i system med de andre fysioterapeuter. Som minimum at arbejde 1 dag til kl. 16, en dag til kl. 17, samt 2 dage fra kl. 8, hver uge. At du bliver motiveret af at samarbejde bredt og med høj faglig standard. At du har lyst til at udvikle dine kompetencer i forhold til håndtering af patienter. At du har overblik og kan arbejde meget selvstændigt. At du er effektiv og kan planlægge og prioritere arbejdsopgaver i en travl hverdag At du sammen med patienterne kan opsætte mål samt dokumentere og evaluere dine indsatser via journalføring (Equus) At du har kendskab/erfaring med nyeste viden indenfor styrketræning, NKR, behandling af mange forskellige problemstillinger At du har egen bil og egen Pc.   Hvis du har spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Klinikejer Louise Rosenby Morales på  info@kertemindefys.dk / 65323393.  Ansøgning og CV sendes til info@kertemindefys.dk senest -10/12-21 Samtaler forventes uge 50
Kerteminde Fysioterapi & Idrætsklinik
Indrykket 30. november på JobNet
Job tilbydes:
Specialkonsulent
Specialkonsulent til at designe og udvikle fremtidens velfærdVi VIL fællesskaberne - og har drømmejob i Kerteminde KommuneGår du og drømmer om at designe og udvikle fremtidens velfærd?Og har du ambitioner om at bidrage til omstilling og udvikling, der skaber merværdi for borgerne og organisationen?Vil du være en del af fællesskaberne i Kerteminde Kommune?Vi mangler en dygtig medarbejder, der ikke alene har gode design- og udviklingskompetencer, men som også har interesse for at indsamle, bearbejde og strukturere data.I Kerteminde Kommune arbejder vi løbende med udvikling af vores organisation. Vi designer nye og andre løsninger til gavn for borgerne.Med udgangspunkt i Vision ’Fællesskab i Kerteminde’ og kommunens to hovedprincipper:- Borgeren skal sikres en enkel og sammenhængende sagsbehandling.- Decentral styreform, hvor ansvar og beslutningskompetence så vidt muligt er lagt ud i institutionerne.ønsker vi at have endnu mere fart på fællesskaberne og sammenhængskraften på tværs af både det strategiske og operationelle niveau.’Fællesskab i Kerteminde’ indebærer et radikalt anderledes syn på, hvad en kommune er, og betyder, at vi skal udvikle og nytænke den kommunale organisation. Og det betyder, at vi skal udvikle nye missioner og nye roller.Som medarbejdere skal vi være klar til at nytænke vores faglighed. Vi skal være dygtige til at finde ressourcerne i alle borgere. Vi skal se, at en del af vores kerneopgave er at bringe mennesker sammen i fællesskaber og understøtte fællesskabets udvikling. Det kræver tillid, respekt og åbenhed, både i forhold til det tværgående samarbejde med kolleger, og i forhold til borgere, der har vidt forskellige ressourcer og interesser.Som ledere skal vi turde kaste os ud i noget, vi ikke helt ved hvor ender. Vi skal skabe en kultur, hvor vi tør lave fejl; og er dygtige til at lære af dem. Som ledere skal vi evne den åbne og ligeværdige dialog, både med medarbejdere og borgere. Vi skal i øjenhøjde motivere, engagere og involvere. Og være parat til forskellighed og at ikke én størrelse passer til alle.Vores udviklings- og omstillingsprogram er et ud af mange initiativer, der skaber innovation og udvikling. Udviklings- og omstillingsprogrammet bidrager til de nødvendige forandringer i vores organisation og sikrer, at vi også fremover kan give borgerne den bedst mulige service. Den perfekte kandidatFor at understøtte vores udviklings- og omstillingsprogram har vi brug for en profil med følgende kompetencer:Erfaring med at operationalisere sammenhængskraften på tværs af alle niveauer på både strategisk og operationelt – topdown og buttom upErfaring med at udarbejde undersøgelsesdesign, udføre undersøgelser samt afrapportere indsigterne med høj etikErfaring med at indhente, omsætte, bearbejde og strukturere data såvel kvalitativt som kvantitativtErfaring med at arbejde systematisk med borgeroplevet værdi og generelt have et skarpt borgerfokusUnderstøtte og facilitere ledere og medarbejdere i at udvikle endnu flere kompetencer til at undersøge, hvad der er værdiskabende for den enkelte borger, udarbejde nye løsninger og følge systematisk op på, om det lykkes.Understøtte ledere og medarbejdere i, hvordan vi kan anvende indsigter fra borgerne til at skabe og implementere meningsfulde løsninger.Vi ønsker os en profil med følgende kendetegn:Det falder dig naturligt altid at have "snuden i sporet" på vores vision, strategi og politikker, så de bliver gjort levende i praksisErfaring med feltarbejde og inddragelse blandt meget forskellige borgereErfaring med at måle på merværdi og effekt på den 3-dobbelte bundlinje, borgerne, organisationen og økonomienProjektledelse/ledelseserfaring på strategisk og operationelt niveau. StillingenStillingen som specialkonsulent bliver organisatorisk forankret i og vil have direkte samarbejde med direktionen. Flere processer, udviklingstiltag og projekter må forventes at skulle gennemføres i et direkte samarbejde med kommunens velfærdsdirektør og vil have stor berøringsflade til velfærdsområderne. Læs fælles mål og visioner her.Læs mere om sammen tager vi skridtene her.I Kerteminde Kommune arbejder vi systematisk mod at skabe fleksibilitet i ansættelsesforholdet. Fleksibiliteten giver mulighed for hjemmearbejdsdage og en høj grad af egen tidsstyring, men det forventes også, at du tilpasser dit fremmøde efter arbejdsopgaverne.APV og Trivselsmålingen i 2021 viste meget flotte resultater og bekræftede, at Kerteminde Kommune er en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.Løn efter gældende overenskomst og kvalifikationer. AnsættelsesprocessenDeadline for ansøgninger til stillingen er den 19. december 2021.Vi forventer at gennemføre ansættelsesrunder i uge 51 med henblik på opstart i stillingen den 1. februar 2022.Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte velfærdsdirektør Bettina Brøndsted på telefon 51556908 eller på mail: bebr@kerteminde.dk Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alleuanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=168b2c21)
Kerteminde
Indrykket 1. december på JobNet
Job tilbydes:
Pædagogisk leder til Fjordvang Børnehave og Vuggestue
Vi søger en pædagogisk leder pr. 1. februar 2022, 1. marts 2022 eller hurtigst muligt derefter.Vi er et integreret børnehus med 24 vuggestuebørn, ca. 70 børnehavebørn fordelt på flere stuer og ca. 17 fastansatte medarbejdere.Siden januar 2019 er Dagplejen, Balders Hus og Fjordvang Børnehave og Vuggestue sammenlagt til et distrikt, nemlig Kerteminde Distrikt med fælles ledelse, som består af en distriktsleder samt 2 pædagogiske ledere. Vi er godt i gang med at udvikle og finde vores fælles retning. Vi vil fortsat være 3 forskellige kulturer, men også være fælles om en masse tiltag, udviklingsarbejde, lige nu med fokus på læringsmiljøer.Børnehuset er beliggende i den vestlige del af Kerteminde by.Vores nærmeste nabo er Kulturhuset "Fjorden", hvor vi har mulighed for endnu mere kulturelt samarbejde. Visioner for Kerteminde Distrikt Glade, livsduelige børn har hele verden som legepladsEn fleksibel og dynamisk organisation, der bygger på tillid, ansvarlighed og selvstændighedEn hverdagspraksis, der understøtter trivsel og læringEn anerkendende tilgang - vi øver os i at sige "ja" Konkret opgaver er blandt andet: Daglig ledelse af Fjordvang Børnehave og Vuggestue samt i mindre grad også deltage i ledelsen af Balders Hus og DagplejenSammen med de to andre ledere tænke tanker og udvikle børneområdet i Kerteminde DistriktAt have fokus på den tidlige indsats i et samarbejde med det tværfaglige teamAt skabe struktur, have overblik og bevare roenAt kaste bolde i luften og sammen med medarbejderne gribe boldene igenAt give pædagogisk sparringAt have masser at god humor med til os - og meget, meget mereVi arbejder ud fra et inkluderende menneskesyn - hvis du også gør det, og har lyst til, sammen med børn, forældre og medarbejdere, at udvikle området og skabe mere fællesskab i Kerteminde Distrikt, så synes vi, at du skal søge denne stilling.Hvis du har lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til distriktsleder Britt Troelsen, mobil 4029 0243, eller til pædagogisk leder Lone Andersen, mobil: 2183 3859.Datoer:Ansøgningsfrist: fredag den 30. december 2021.Vi forventer at afholde samtaler i uge 3.Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alleuanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=e905b794)
Kerteminde
Indrykket 4. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk